ابزاری موثر در دست درمانگران

ابزاری توانمند در دست درمانگران

پرونده الکترونیک بیمار شامل تاریخچه بیماری ها، تاریخچه داروهای تجویز شده، تاریخچه آزمایشات در کنار امکان ارجاع و نسخه الکترونیک از جمله قابلیت هایی است که مداریو به صورت رایگان و رابط کاربری ساده در اختیار پزشکان قرار می دهد.

برنامه ریزی موثر مطب

با ورود اطلاعات برنامه روزانه، مستقل از محل و زمان مورد نظر پزشک می تواند به برنامه وقت های رزرو شده و همچنین پرونده الکترونیک بیماران در دسترسی داشته باشد.

داشبورد اطلاعات مطب و درمان

درمانگران می توانند سنجه های مختلف مطب و بیماران خود را در مداریو رصد نمایند. از درآمد و حضور بیماران تا امکان تحقیقات آماری در حوزه بیماری های مراجعین و ... برای ایشان محیا می باشد. همچنین در آینده براساس نیاز و پیشنهاد پزشکان این بخش توسعه بیشتری خواهد یافت.

امنیت اطلاعات پزشکی، اولویت اول مداریو

سال‌ها تجربه تولید نرم افزار، پشتوانه مداریو برای ایجاد زیرساختی امن برای حفظ اطلاعات پزشکان است. در کنار این امر انعقاد قرادادهای مجزا با وزارت بهداشت(از طریق شرکت آوای سلامت)، پژوهشگاه غدد دانشگاه علوم پزشکی تهران و همچنین سازمان نظام پزشکی کشور نظارت بر نگهداری اطلاعات نظارت و همکاری مشترک تعریف گردیده است.

مداریو پزشکی

برای ثبت پرونده الکترونیک بیماران(EHR) و همچنین مدیریت مطب پزشکان طراحی شده. پزشکان می توانند مستقل از مکان و صرفاً با اتصال به اینترنت به اطلاعات پرونده بیماران و همچنین برنامه مطب و زمان های اختصاص داده شد دسترسی داشته باشند. این نرم افزار به پزشک و منشی امکان تعامل و هم افزایی می دهد و همچنین در اطلاعرسانی و یادآوری پیامکی به بیمار یاری می رساند. خدمات پایه این نرم افزار به صورت رایگان ارائه می شود.

مبتنی بر وب

امنیت اطلاعات

کاربری ساده

ثبت پرونده الکترونیک بیمار

مدیریت مطب

دسترسی مجزا برای منشی

ثبت‌نام در سامانه

مداریو مامایی

برای ثبت پرونده الکترونیک مادران(EHR) بر اساس گایدلاین های مورد تایید بیمه طراحی گردیده. مداریوی مامایی امکان می دهد پرونده الکترونیک مخاطبین را صرفاً با اتصال به اینترنت و مستقل از مکان مشاهده نماید. همچنین مراحل فنی اتصال این سامانه به بیمه تامین اجتماعی در فاز اول و سایر بیمه ها در ادامه درحال انجام می باشد. قابلیت مدیریت مطب ماما نیز به زودی به این سامانه اضافه خواهد شد.

مبتنی بر وب

امنیت اطلاعات

کاربری ساده

ثبت پرونده الکترونیک مادر

ارتباط با بیمه تامین اجتماعی

ارتباط با بیمه‌های پایه و تکمیلی (بزودی)

ثبت‌‌نام در سامانه

سازمان‌های حامی

شرکت های همکار